Geo 2, d.o.o.
naročilo geodetskih storitev.
Povpraševanje
 

Zakoličevanje komunalnih vodov

Na podlagi projektne dokumentacije zakoličimo karakteristične točke komunalnih vodov (kanalizacijski jaški, elektro jaški, priključki,...) in določimo projektno višino predvidenih objektov.

Po končani izgradnji komunalnega voda, je potrebno izdelati elaborat izvedenih del, v katerem izmerimo položaj in višino zgrajenega voda in ga shrani v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Povpraševanje

Kontakt

GEO2, d.o.o.
Vojkova cesta 45
SI - 1000 Ljubljana
T: 01 437 51 18
F: 05 988 84 88
E: info@geo2.si Črno beli logotip podjetja GEN2 D.O.O.
Izdelava spletnih strani FRONTLAB.