Geo 2, d.o.o.
naročilo geodetskih storitev.
Povpraševanje
 

Parcelacija

Je postopek združitve oz. delitve parcele.

Združitev parcel je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninskih in drugih stvarnih pravic. V praksi to pomeni, da morajo imeti parcele, ki jih želimo združiti, isto lastništvo in ista bremena kot so na primer hipoteke, služnostne pravice dostopa in podobno. Združujemo lahko le parcele, ki ležijo znotraj iste katastrske občine.

Delitev parcele je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele. Pred delitvijo parcel, mora biti izpolnjen pogoj, da je tisti del meje parcele, ki se ga nova (parcelacijska) meja dotika urejen.

Tako pri združitvi kot delitvi parcel nastanejo nove parcele z novimi parcelnimi številkami. Postopka združitve in delitve parcele je mogoče izvesti hkrati.

Evidentiranje parcelacije se v zemljiškem katastru lahko izvede na zahtevo lastnika oziroma druge osebe, ki ima po zakonu pravico zahtevati parcelacijo. Pri solastnini ali skupni lastnini pa na zahtevo vseh solastnikov oziroma skupnih lastnikov parcele skupaj. 

Povpraševanje

Kontakt

GEO2, d.o.o.
Vojkova cesta 45
SI - 1000 Ljubljana
T: 01 437 51 18
F: 05 988 84 88
E: info@geo2.si Črno beli logotip podjetja GEN2 D.O.O.
Izdelava spletnih strani FRONTLAB.