Geo 2, d.o.o.
naročilo geodetskih storitev.
Povpraševanje
 

Označitev meje

Na podlagi podatkov iz zemljiškega katastra se lahko urejena meja na željo lastnika parcele ponovno označi v naravi z mejniki.

Ob naročilo storitve potrebujemo: 

  • kontaktne podatke in
  • podatke o parceli (parcelna številka in ime katastrske občine).


Po naročilu poskrbimo za pridobitev podatkov na pristojni geodetski upravi, se dogovorimo z naročnikom za termin vzpostavitve mejnikov na terenu in obvestimo vse sosede (lastnike sosednjih parcel, katerih se obravnavana meja dotika) o postopku.

Po opravljenem terenskem delu se izdela tehnično poročilo označitve meje ter skica označitve vzpostavljenih mejnikov. Oboje se vloži na pristojno geodetsko upravo, kopijo pa pošlje naročniku in lastnikom sosednjih parcel.

Povpraševanje

Kontakt

GEO2, d.o.o.
Vojkova cesta 45
SI - 1000 Ljubljana
T: 01 437 51 18
F: 05 988 84 88
E: info@geo2.si Črno beli logotip podjetja GEN2 D.O.O.
Izdelava spletnih strani FRONTLAB.