Geo 2, d.o.o.
naročilo geodetskih storitev.
Povpraševanje
 

Zemljišča in stavbe

V področje odmere stavb in zemljišč smo zajeli vse storitve, ki jih potrebujemo za ureditev nepremičnin. Nudimo kvalitetne storitve na področju inženirske geodezije, katastra in katastra stavb. Na vseh področjih za vas poskrbi strokovno usposobljen kader, z veseljem vam svetujemo in pripravimo ponudbo. 

 

Za področje inženirske geodezije se lahko za informacije in ponudbe obrnete na 01 / 43 75 118, ali vojko.rozman@geo2.si. V to področje spadajo postopki: 

- Zakoličba stavb ali dolžinskih objektov

- Izdelava geodetskega načrta

- Vpis v kataster gospodarske javne infrastrukture

 

Za področje katastra se lahko za informacije in ponudbe obrnete na 01 / 43 75 118, ali nina.ifko@geo2.si. V to področje spadajo postopki: 

- Ureditev ali označitev meje

- Parcelacija

- Izravnava meje

 

Za področje katastra stavb se lahko za informacije in ponudbe obrnete na 01 / 43 75 118, ali gasper.karlovsek@geo2.si. V to področje spadajo postopki: 

- Vpis stavbe v kataster in pridobitev hišne številke

- Vzpostavitev etažne lastnine in spremembe / popravki elaborata etažne lastnine

- Izdelava sporazuma ali akta o oblikovanju etažne lastnine

 

Za področje registra nepremičnin se lahko za informacije in ponudbe obrnete na 01 / 43 75 118, ali info@geo2.si. V kolkor imate pomisleke, da je vrednost vaših nepremičnin v registru previsoka ali prenizka, za vas preverimo stanje vaših nepremičnin v vseh evidencah. Svetujemo vam, kako pravilno evidentirati nepremičnine, da bodo vrednosti nepremičnin realne in, da odmere davka ne bodo previsoke.

Povpraševanje

Kontakt

GEO2, d.o.o.
Vojkova cesta 45
SI - 1000 Ljubljana
T: 01 437 51 18
F: 05 988 84 88
E: info@geo2.si Črno beli logotip podjetja GEN2 D.O.O.
Izdelava spletnih strani FRONTLAB.