Geo 2, d.o.o.
naročilo geodetskih storitev.
Povpraševanje
 

Vris stavbe v zemljiški kataster

Z vrisom stavbe v zemljiški kataster evidentiramo zemljišče pod stavbo. Lahko gre za novo zgrajeni objekt ali za že izgrajeni objekt, kateri še ni vrisani v evidencah zemljiškega katastra.

Vris stavbe se izvede za:

  • pridobitev hišne številke,
  • ureditev svojega lastništva v zemljiški knjigi,
  • sklepanje pravnih poslov z nepremičnino kot so prodaja, nakup, hipotekarni kredit ...
Povpraševanje

Kontakt

GEO2, d.o.o.
Vojkova cesta 45
SI - 1000 Ljubljana
T: 01 437 51 18
F: 05 988 84 88
E: info@geo2.si Črno beli logotip podjetja GEN2 D.O.O.
Izdelava spletnih strani FRONTLAB.