Geo 2, d.o.o.
naročilo geodetskih storitev.
Povpraševanje
 

Kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI)

Po končani izgradnji komunalnega voda je potrebno:

  • izmeriti potek,
  • izmeriti globino,
  • izmeriti karakteristične priključke novega voda in
  • ga evidentirati v zbirnih katastrih gospodarske javne infrastrukture.
Povpraševanje

Kontakt

GEO2, d.o.o.
Vojkova cesta 45
SI - 1000 Ljubljana
T: 01 437 51 18
F: 05 988 84 88
E: info@geo2.si Črno beli logotip podjetja GEN2 D.O.O.
Izdelava spletnih strani FRONTLAB.