Geo 2, d.o.o.
naročilo geodetskih storitev.
Povpraševanje
 

Zakoličevanje objekta

Zakoličenje objekta je označitev lege in oblike načrtovanega objekta na parceli. Na podlagi projektne dokumentacije, s katero je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, se v naravi označijo karakteristične točke objekta.

Zakoličenje objekta poteka v dveh fazah:

  • Groba zakoličba - z količki se na terenu označi lokacija objekta za izkop gradbene jame in priprave terena.
     
  • Fina zakoličba - z žeblji zakoličimo natančni položaj objekta na gradbene profile, ki omogočijo nemoteno gradnjo objekta in hkrati zavarujejo zakoličbo.


Vsak projekt novogradnje ima določeno tudi gradbeno višino (običajno predstavlja nadmorsko višino temeljne plošče v pritličju), ki jo je potrebno prenesti na dobro varovano mesto v bližini gradbišča.

Po končani zakoličbi se izdela zakoličbeni elaborat v katerem je dodana skica zakoličbe in potrdilo o zakoličbi podpisano s strani odgovornega geodeta.

Povpraševanje

Kontakt

GEO2, d.o.o.
Vojkova cesta 45
SI - 1000 Ljubljana
T: 01 437 51 18
F: 05 988 84 88
E: info@geo2.si Črno beli logotip podjetja GEN2 D.O.O.
Izdelava spletnih strani FRONTLAB.