Geo 2, d.o.o.
naročilo geodetskih storitev.
Povpraševanje
 

Ureditev meje

Geodetske meritve so osnova za ureditev mej. Postopek ureditve meje se lahko izvede kot samostojen postopek ali kot izhodiščni – predhodni postopek za ostale postopke, kot so parcelacija, izravnava meje, …

Na podlagi podatkov zemljiškega katastra in opravljenih predmeritev se na postopku mejne obravnave pokaže predlagana meja. Če predlagana meja ne odstopa od pokazane (pokažejo jo lastniki parcel) geodet pokazano mejo izmeri in jo prikaže v elaboratu ureditve meje kot predlagano mejo.

Ob naročilu storitve potrebujemo:

  • kontaktne podatke in
  • podatke o parceli (parcelna številka in ime katastrske občine).


Po opravljenem naročilu se dogovorimo za termin postopka na terenu.

Pri postopku ureditve meje je potrebno povabiti vse lastnike sosednjih parcel, ki se jih urejana meja dotika. V vabilu je navedena točen čas in datum mejne obravnave, ki poteka na parceli, katere meja se ureja. Geodet preveri prisotnost lastnikov in predstavi okoliščine podatkov zemljiškega katastra ter pokaže predlagano mejo. V kolikor se vsi vabljeni strinjajo s predlagano mejo, podpišejo zapisnik in geodet zakoliči mejnike urejene meje.

Po postopku ureditve meje se pripravi elaborat geodetske izmere, ki ga oddamo na območno geodetsko upravo.

Povpraševanje

Kontakt

GEO2, d.o.o.
Vojkova cesta 45
SI - 1000 Ljubljana
T: 01 437 51 18
F: 05 988 84 88
E: info@geo2.si Črno beli logotip podjetja GEN2 D.O.O.
Izdelava spletnih strani FRONTLAB.