Geo 2, d.o.o.
naročilo geodetskih storitev.
Povpraševanje
 

Geodetski načrt

Temeljna vsebina v zbirni mapi za pridobitev gradbenega dovoljenja je geodetski načrt. Na podlagi vsebine geodetskega načrta in okoljskih omejitev projektant določi položaj novogradnje v projektu.


Kako do geodetskega načrta?

Pri pripravi geodetskega načrta potrebujemo ob naročilu storitve:

  • kontaktne podatke naročnika
  • podatke o parceli (parcelna številka in ime katastrske občine)


Sledi terenska izmera, kjer izmerimo vse karakteristične točke kot so:

  • objekti,
  • slemena in kapi objektov,
  • ograje,
  • dovozne ceste,
  • komunalne vode, ...


Po opravljeni terenski izmeri sledi preračun in izris geodetskega načrta v pisarni. Izdela se certifikat, ki je podpisan s stani odgovornega geodeta in zagotavlja, da je geodetski načrt izdelan v skladu s pravili.

Po končani storitvi obvestimo naročnika ter mu pospredujemo geodetski načrt v natisnjeni in digitalni obliki.


Geodetski načrti podjetja Geo2 d.o.o. so izdelani v skladu s pravilnikom o geodetskem načrtu Uradni list RS, št. 40/2004 in 33/2007 - ZPNačrt), ki določa vsebino, način izdelave in uporabe geodetskega načrta.

Povpraševanje

Kontakt

GEO2, d.o.o.
Vojkova cesta 45
SI - 1000 Ljubljana
T: 01 437 51 18
F: 05 988 84 88
E: info@geo2.si Črno beli logotip podjetja GEN2 D.O.O.
Izdelava spletnih strani FRONTLAB.