Geo 2, d.o.o.
naročilo geodetskih storitev.
Povpraševanje
 

Geodetski načrt za PID

Geodetski načrt za PID – Posnetek izvedenih del se izdela za pridobitev uporabnega dovoljenja pri končanju gradnje objekta.
 

Geodetski načrt novega stanja je prikaz dejanskega stanja novogradnje in se ga izdela po končani gradnji, ali za podzemne objekte med samo gradnjo. Zakon o graditvi objektov eksplicitno poudarja, da je geodetski načrt novega stanja priloga k zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja.

Tak geodetski načrt je osnova za izdelavo projekta za vpis v uradne evidence. 


Ob naročilu storitve potrebujemo:

  • kontaktne podatke naročnika
  • podatke o parceli (parcelna številka in ime katastrske občine)


Sledi terenska izmera, kjer izmerimo končno stanja objekta z okolico in vsemi novo zgrajenim komunalnimi vodi.
 

Po opravljeni terenski izmeri sledi preračun in izris geodetskega načrta v pisarni. V grafičnem prikazu se za prikaz vsebine geodetskega načrta uporabljajo znaki, določeni v topografskem ključu.  Vrišejo se komunalni vodi iz zbirnika gospodarske javne infrastrukture, vstavi se zemljiško katastrski prikaz. Izdela se certifikat, ki je podpisan s stani odgovornega geodeta in zagotavlja, da je geodetski načrt izdelan v skladu s pravili. V certifikatu geodetskega načrta opišemo kakovost podatkov, ki so vključeni v grafični prikaz, in pogoje uporabe geodetskega načrta.

 

Po končani storitvi obvestimo naročnika ter mu pospredujemo geodetski načrt v natisnjeni in digitalni obliki.

Povpraševanje

Kontakt

GEO2, d.o.o.
Vojkova cesta 45
SI - 1000 Ljubljana
T: 01 437 51 18
F: 05 988 84 88
E: info@geo2.si Črno beli logotip podjetja GEN2 D.O.O.
Izdelava spletnih strani FRONTLAB.