Geo 2, d.o.o.
naročilo geodetskih storitev.
Povpraševanje
 

Zakaj je potrebna vzpostavitev etažne lastnine:

Etažno lastnino v objektu je potrebno urediti zaradi opravljanja pravnih poslov, ki se nanašajo na eno izmed enot v objektu z več enotami. Npr:

-          nakup ali prodaja nepremičnine,

-          za pridobitev funkcionalnega zemljišča k stavbi

-          vpis zastavnih pravic, hipotek, služnosti na stanovanje ali poslovni prostor,

-          uveljavljanje subvencij za študentska stanovanja ali drugače subvencionirana stanovanja.

-          za namene prijave izvajanja dejavnosti v objektu

 

Pri kakršnekoli pravnem urejanju vaše nepremičnine je pomembno vprašanje: Kaj je predmet urejanja? Pri stavbah z več deli se enota opredeli z identifikatorjem dela stavbe, na katerega se potem povezujejo različni šifranti, s katerimi se ustvarja povezava med uradnimi evidencami. Zemljiška knjiga uporablja ID dela stavbe, upravna enota pa številko stanovanja, ki je povezana z naslovom stavbe.

 

V kolikor etažne lastnine nimate urejene, ste pa vpisani v zemljiško knjigo, pomeni, da se upravlja samo z vašim deležem na nepremičnini. Vsa bremena ali zaznambe pa so vezane na celotno nepremičnino.

Kot primer lahko vzamemo vpis hipoteke. Stanujete v večstanovanjski stavbi, ki nima urejene etažne lastnine. Vaš sosed se odloči, da svoje stanovanje proda. Kupec se dogovori, da na kupljeno stanovanje položi breme hipoteke. Ker je v zemljiški knjigi vpisana le ena nepremičnina, na katero ste vpisani po deležu, banka breme vpiše na nepremičnino, katere lastnik ste tudi vi. Tako imate vpisano hipoteko na svoji nepremičnini. Večina bank več ne odobri hipotekarnega kredita za stanovanja ali poslovne prostore, ki niso vpisani v zemljiško knjigo.

 

Uveljavljanje subvencij za najemniška stanovanja ali prijava dejavnosti:

Za uveljavitev subvencij morajo imeti najemodajalci urejeno etažno lastnino v objektu, saj morajo imeti stanovanja, ki so predmet najema, urejen identifikator dela stavbe ter št. stanovanja.

Podobno je s prijavo dejavnosti. Za prijavo dejavnosti je potrebno delu stavbe, v katerem se izvaja dejavnost, določiti identifikator in št. poslovnega prostora, na katerega se dejavnost prijavi.

Povpraševanje

Kontakt

GEO2, d.o.o.
Vojkova cesta 45
SI - 1000 Ljubljana
T: 01 437 51 18
F: 05 988 84 88
E: info@geo2.si Črno beli logotip podjetja GEN2 D.O.O.
Izdelava spletnih strani FRONTLAB.