Geo 2, d.o.o.
naročilo geodetskih storitev.
Povpraševanje
 

Vzpostavitev etažne lastnine

SPORAZUMNI POSTPEK - (cenejši in hitrejši postopek):

 

Osnova, za vpis stavbe v zemljiško knjigo je ta, da ima stavba katastrski vpis. To  pomeni, da so bile izmere prostorov urejene s strani pooblaščenega geodeta. To tudi pomeni, da isto podjetje oz. geodet odgovarja za pravilnost podatkov, ki so bili posredovani na geodetsko upravo, oz. zemljiško knjigo. V kolikor stavba nima katastrskega vpisa, ali pa je ta napačen, morajo lastniki pred vpisom v zemljiško knjigo urediti postopek vpisa stavbe v kataster stavb. V stavbi se izmerijo posamezni prostori, kateri bodo v nadaljevanju postali predmet v etažni lastnini. Določi se jim dejanska raba, površina, uporabna površina in lokacija v stavbi. Prav tako se za vsak del stavbe izpolnijo podatki registra nepremičnin, ki so osnova za vrednotenje nepremičnin in morebitni davek na nepremičnine. Tak elaborat vam uredi geodetsko podjetje, ki ga mora skupaj z odmero stavbišča posredovati na geodetsko upravo.

 

Pomembno je, da za tak postopek izberete geodetsko podjetje, ki ima izkušnje s tega področja. Velikokrat se zgodi, da je vpis stavbe urejen tako, da naknadno ni mogoče urediti vpisa v zemljiško, ali pa, da so podatki registra nepremičnin tako površno izpolnjeni, da so vrednosti enot previsoke. To pomeni, da so lastniki nepremičnin oškodovani z previsoko odmero davka, ki je povazan z vrednostjo nepremičnine.  Vrednost nepremičnin je tudi podlaga za višino socialnih transferjev (Višina plačila vrtca, otroški dodatki in ostale olajšave).

 

 

Ko geodetska uprava izda sklep o vpisu stavbe v kataster stavb, se začne drugi, (pravni del) vpisa. V tem postopku vam lahko podjetje, ki je že pred tem izdelovalo vpis stavbe v kataster stavb pripravi sporazum o delitvi solastnine. Zaželeno je, da  vam ta dokument pripravlja isto podjetje, saj bi v nasprotnem primeru morali ponovno usklajevati zadeve glede skupnih prostorov in posebnih skupnih prostorov, itd.. V tem dokumentu lastniki drug drugemu dovolijo, da se vpišejo vsak na svoj del stavbe ter, da se vpišejo solastniški deleži na skupne in posebne skupne dele. Skupni del stavbe je tudi parcela, na kateri stavba stoji, zato mora podjetje preveriti, ali ta parcela vključuje tudi funkcionalno zemljišče, ali pa ga je potrebno dodati.  Tak dokument najprej morajo podpisati vsi etažni lastniki, nato pa se ga na podlagi pooblastila odda na davčno upravo v potrditev. Potrjen sporazum se deponira notarski pisarni, kjer overijo podpise in vložijo predlog za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo.

Povpraševanje

Kontakt

GEO2, d.o.o.
Vojkova cesta 45
SI - 1000 Ljubljana
T: 01 437 51 18
F: 05 988 84 88
E: info@geo2.si Črno beli logotip podjetja GEN2 D.O.O.
Izdelava spletnih strani FRONTLAB.