Geo 2, d.o.o.
naročilo geodetskih storitev.
Povpraševanje
 

Nepravdni postopek po (ZVETL)

Postopek po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine (ZVETL) - (dolgotrajnejši in dražji način)

 

Postopek na nepravdnem sodišču je potreben takrat, ko so stranke v objektu sprte, oz nočejo sodelovati v postopku, saj se vpis stavbe v kataster stavb ter vknjižba v zemljiško knjigo lahko izvede tudi na podlagi sodne odločbe.

 

Predlog za vzpostavitev etažne lastnine lahko poda vsak, kateremu pripada lastnina na podlagi pravnega naslova. To pomeni, da ste v zemljiški knjigi vpisani kot solastnik nepremičnine, ali pa, da imate vse potrebne listine za vpis v zemljiško knjigo. Nadaljnji postopek je odvisen od podatkov na geodetski upravi, skozi postopek vas vodi sodišče. 

 

VPIS STAVBE:

Stranke so s strani pravnih pisarn v večini primerov slabo informirane glede teh postopkov. Postopek mora potekati identično, kot sporazumni, le da lahko podpise strank nadomesti sodna odločba. To pomeni, da bi lahko prvi del, (postopek vpisa stavbe), uredili brez sodnega izvedenca, kar bi jim prihranilo do tretjino stroškov v postopku. Tudi če elaborat ni potrjen in oddan na geodetsko upravo se ga lahko uporabi pri predlogu po ZVETL-u. Stranke namreč lahko predlagajo, da geodetsko podjetje v sodnem postopku dokonča vpis, saj sodišču ni nujno izbrati izvajalca, ki je sodno zaprisežen in je v večini primerov dražji. 

 

PRIDOBITEV FUNKCIONALNEGA ZEMLJIŠČA:

Velikokrat so stranke zavedene, da je potrebno funkcionalno zemljišče pridobiti na podlagi Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine (ZVETL). To je potrebno samo takrat, kadar lastnik funkcionalnega zemljišča ni pripravljen podpisati sporazuma, v katerem, bi se to zemljišče vpisalo v korist vsakokratnega etažnega lastnika. V primeru, da se lastnik zemljišča strinja z določitvijo funkcionalnega zemljišča potem tak postopek ni potreben.

 

V izogib stroškom je bolje, da stranke o postopih pozanimajo pri katerem od geodetskih podjetij, ki ima izkušnje s tega področja in tako prihranijo stroške in čas.

Kontakt

GEO2, d.o.o.
Vojkova cesta 45
SI - 1000 Ljubljana
T: 01 437 51 18
F: 05 988 84 88
E: info@geo2.si Črno beli logotip podjetja GEN2 D.O.O.
Izdelava spletnih strani FRONTLAB.